bambu fördelar

Fördelar med bambu


• Det är den snabbast växande typen av gräs och kan växa över en meter per dag. Bambu mognar snabbt och är redo för skörd redan efter 4 år.
• Det krävs inte heller någon återplantering efter skörden för dess stora rotsystem ständigt gror nya skott som man nästan kan se skjuta i höjden.
• Bambu växer snabbt och naturligt utan bekämpningsmedel, ogräsmedel eller gödningsmedel.
• Växande bambu förbättrar jordens kvalitet och hjälper återuppbygga eroderad jord. Dess omfattande rotsystem håller ihop jorden, förhindrar jorderosion, och behåller vatten i vattendelare.
• Bambu växer naturligt utan behov av jordbruks skötsel
• Bambuplantager fungerar som stora fabriker för fotosyntesen, vilket minskar växthusgaser.
• Bambuväxter absorberar ca 5 gånger så mycket koldioxid och producerar ca 35% mer syre än motsvarande trädbestånd.